Мотокари и електрокари - 16 съвета за безопасна работа

мъж управлява мотокар с каска

Управлението на складова техника крие рискове за безопасността на хората и стоката. По-долу заедно с Motocarservice.com отделихме най-важните точки, които да следвате, за да си осигурите безопасна работа със складовата техника, мотокари, газокари и електрокари. Дори и да ви се сторят незначителни, тези съвети може да бъдат причината да избегнете инциденти с вашите машини, така че четете внимателно.

Кой трябва да работи с мотокара?

Лицето, което управлява мотокара, трябва стриктно да спазва наредбите за безопасна работа. Съгласно Закона за безопасност и здраве на работното място трябва да се гарантира безопасно използване на подемната техника, както за водачите, така и за хората наоколо. 

Нужно е да се определят роли на персонала, които да разпределят отговорността. Добро разпределение е: собственик на мотокара, оператори на мотокара, служители, които поддържат мотокара. Собственикът на мотокара трябва да се погрижи, всички оператори да са тренирани и да имат нужните умения. Операторите от своя страна трябва да спазват всички разпоредби, да карат внимателно, да пазят стоката, персонала и клиентите, да паркират само където е определеното място, да проверяват мотокара за неизправности и да сигнализират, ако има такива. В България за управление на мотокар се издава специално разрешително.

Операторите определено трябва да се съобразяват с много неща. Едно от тях е и подходящото облекло за управление. Най-добре е, облеклото да включва твърда шапка, дебели обувки и яке, което не пречи да се забелязват обектите наоколо. Допълнително, операторите на мотокари не могат да бъдат с прекалено широки дрехи, защото са възможни инциденти, заради прищипване от машината.

Водачите трябва да са с чисти и сухи ръце, когато управляват машините, в противен случай управлението може да им се изплъзне и да причинят инциденти.

Трябва ли да се преглежда мотокара всеки ден?

По принцип, дали мотокарите и електрокарите са в изправност е отговорност на собственика. Той обаче не ги управлява и рядко може да забележи дефектирала част. Поради тази причина, операторите трябва да извършват рутинна проверка на оборудването, преди да започнат работния процес. Примерно, задължително трябва да се преглеждат спирачките, кормилното управление, контролите, светлините, сигнализацията, гумите и мачтата. Ако има някакви забелязани повреди или проблеми, трябва да се уведоми собственика и мотокарът не трябва да работи, докато не бъде ремонтиран. Служителите, които го ремонтират може да не са част от компанията, а да са от фирмата доставчик на мотокара.

работник управлява мотокар между стелажи

Как трябва да се стартира един мотокар

За целите на безопасността е важно операторът да се възползва от стъпалата на мотокара и да хване ръкохватките, за да седне правилно вътре. Преди да се включи мотокара трябва водачът да е седнал удобно, да стига до контролите и огледалата да са наместени за добра видимост. Не трябва да се започва работа без сложен колан.

Трябва да се помисли и за заобикалящата среда

Нужно е да има определени коридори, по които мотокарите и електрокарите могат да се движат. Тези коридори са изготвени предварително от собствениците на мотокарите и операторите трябва стриктно да ги спазват. Трябва да се обмисли пода дали е достатъчно стабилен, дали височината на коридорите е подходяща за управление на мотокар по тях, особено ако е натоварен със стоки и височината му се променя.

Бъдете наясно с височината на товара и мачтата, както и с височината на вратите, през които той трябва да преминава. Бъдете внимателни, когато работите с мотокар в близост до ръба на товарен док или рампа - мотокарът може да падне, ако носи товар и тежестта не е разпределена правилно - дръжте безопасно разстояние от ръба. Не работете върху плочи, освен ако те могат да поддържат теглото на мотокара и товара.

Каква трябва да е скоростта на движение на мотокарите и електрокарите?

Трябва да се определи допустима скорост, която не трябва да бъде надминавана. Скоростта много зависи от това, дали има служители или клиенти, които ходят пеша покрай складовата техника. Предпазните мерки при коридорите включват и правене на ъглите по-обли, за да може да се сведат до минимум инцидентите причинени от накланяне на мотокара при завиване. Спиранията също трябва да бъдат регулирани. Те не трябва да се случват рязко, а плавно и постепенно.

Голяма опасност представляват неравностите по пода, както и хлъзгавите участъци. Трябва да се използва клаксона, когато мотокарът приближава ъгъл, врата или пешеходци. Това се прави, за да се предупредят пешеходците и другите оператори на мотокари, които са близко. По този начин се избягват инциденти и сблъсъци. Ако някой оператор не спазва тези препоръки, трябва останалите оператори да го заобикалят на безопасно разстояние и дори да го помолят да спре.

жена с каска и жилетка за безопасност управлява мотокар

Безопасност при товаренето

Товарите трябва да се местят внимателно, защото те са най-голямата предпоставка за инциденти. При слагане на товар върху вилиците, той трябва да е наклонен назад.  При транспортиране се постига по-голяма стабилност. Трябва да се провери и дали има някакви предмети, които да са на пътя на транспортиране. Важно е, да не се местят товари, които не са достатъчно обезопасени. Всеки товар трябва да се разположи стабилно върху вилиците. Не е грешно да се прикрепи товара с въжета или връзки.

Когато се позиционира товар, палет върху стелаж е нужно стелажът да е ясно видим. Ако видимостта е лоша, не трябва да се продължава операцията.

На всички трябва да е ясно, че мотокарите и електрокарите са само за превоз на товари. Не трябва да се вземат пътници в кабината, нито на вилиците. Ако все пак е нужно да бъде повдигнат човек, то трябва да се спазват инструкциите и да се използва работна платформа.

Водачът трябва да е сигурен и че не е претоварил мотокара. Върхът на вилиците не трябва да се използва за повдигане на тежки палети, нито за притискане на товари. Не трябва да се превишава капацитета на мотокара, написан в инструкциите. Претоварването може да доведе до повдигане на задните гуми от земята и до преобръщане на машината.

Друго, за което трябва много да се внимава е товарите да са разположени равномерно. Не трябва да се използват палети, които не са цели или по някакъв начин са увредени. Освен това, не трябва да се вдигат товари само на едната вилица на мотокара.

Допълнителни препоръки за безопасност

Мотокарите трябва да бъдат зареждани точно на определеното място и то след като вече са изключени. Важно е помещението да е проветримо. Никога не трябва да се оставя запален мотокар без надзор.