Как да изберем надеждна фирма за бързи кредити

млади хора обсъждат кредит

Бързи кредити – продукт, към който потребителите понякога се насочват, ако имат нужда от бързи финансови решения с минимални документални изисквания.

За изтеглянето на бърз кредит не са необходими много време или много проучвания. Обикновено някои от тях се предоставят дори в рамките на деня (или няколко часа) само срещу лична карта (в зависимост от условията на кредитния продукт и фирмата, която го предоставя).

Само че зад растящото проучване идват и нарастващи възможности за злоупотреба от някои от ненадеждните небанкови финансови институции. Съответно, възниква и въпросът – как да изберем надеждна фирма за бърз кредит?

Пълна прозрачност

На първо място, необходима е пълна прозрачност на фирмата. Трябва да можете да проверите всички регистрационни данни за нея, сертификатите и разрешителните, които е получила, включително разрешителното за боравене с чувствителна лична информация спрямо закона за обработка на личните данни.

По този начин си гарантирате, че не попадате на фирма, която не е напълно надеждна, що се отнася до спазване на регулациите и предоставяне на прозрачни условия за получаване на бързи кредити и, съответно, тяхното изплащане.

Яснота по кредитните продукти

Нужно е също да имате пълна яснота по кредитните продукти. Включително що се отнася до лихви, срокове за изплащане и условия за получаване. Всички тези фактори играят огромна роля за цялостната надеждност на фирмата. Ако не сте наясно с лихвите и сроковете, както и с начина на погасяване, а вземете даден кредитен продукт, може да се окаже, че сте се изправили пред предизвикателство, което не сте искали да поемате – високи лихви, кратки срокове, прекомерно къси периоди между две поредни вноски и т.н.

Проверете фирмата онлайн

Изключително лесен, бърз и надежден начин да получите информация дали дадена фирма е надеждна, е да проверите онлайн. Потърсете името на фирмата в Гугъл и разгледайте резултатите, които изникват – четете отзиви, ако има такива, вижте дали присъства достатъчно информация, особено за регистрацията на фирмата.

Винаги четете внимателно договорите

Предходните три елемента са най-важните начини да се уверите, че небанковата финансова институция, към която смятате да кандидатствате за кредитен продукт. Но, винаги, както с всичко останало, внимателно прочитайте всеки договор, преди да го подпишете. Уверете се, че той съответства на вашите очаквания и на онова, което е било договорено. Проверявайте условията за неустойки, за предсрочно изплащане и за лихви при просрочване на вноските.

Така ще сте сигурни, че фирмата за бързи кредити, към която кандидатствате за отпускане на какъвто и да е вид небанков финансов продукт, е доверена, надеждна и сигурна.