Как фирмите за бързи кредити разглеждат ЦКР-то

жена и мъж обсъждат бърз кредит онлайн

Всички сме чували за термина кредитен рейтинг. Нещо повече, всички сме записани в Централния кредитен регистър. Как обаче фирмите за бързи кредити онлайн Микро Кредит използват кредитният регистър и за какво им служи той? Нека да видим.

В кредитния регистър се пази информацията какъв е вашия кредитен отчет. Това означава, че пише дали имате изтеглени кредити, за какъв размер, дали ги погасявате редовно сега и дали сте ги погасявали редовно в миналото. Ако сте получили заем, кредитна карта или дори автомобилна застраховка, тарифата, която сте платили, ще бъде записана в Централния кредитен регистър.

В ЦКР обаче има информация за кредитната история на всяко лице само 5 години назад. Тоест дори и да сте били добър платец преди това, регистърът не предоставя тази информация при поискване. Идеята е да се даде шанс на хората, които са били лоши платци преди години, заради външни временни обстоятелства. Така, ако те се нуждаят от кредит и кандидатстват във фирма за бързи кредити, от там няма да получат информация за техните финансови проблеми, които са били преди този период.

Представете си един млад мъж, който иска да тегли малък заем от 1000 лв., защото му се налага да направи спешен ремонт на банята. Той обаче е имал студентски кредит преди 10 години и понякога по време на изплащането на вноските ги е забавял. От тогава са минали 10 години. Преди 4 години той е получил малък кредит и го е изплатил целия - бързо и редовно. В Централният кредитен регистър, този човек ще бъде показан като добър платец с редовни кредити и фирмата за бързи кредити в крайна сметка ще му отпусне тези 1000 лв. бърз кредит за ремонт.

Определяне на кредитния риск

За кредитните фирми, ЦКР-то е толкова важно, защото дава някаква идея какво би било бъдещото поведение на лицето и отговорността, което то поема за възстановяване на кредита. Ако сте плащали сметките си навреме през последните години, вероятно сте лице с нисък риск, на което всеки би отпуснал заем.

мъж обмисля дали да тегли бърз кредит

Представете си обаче, че сте получили първата си кредитна карта преди две години и през това време сте имали четири закъснели плащания. Балансът ви по картата е на кредитния лимит. Освен това сте и кандидатствали за нов кредит четири пъти през последните шест месеца. Въз основа на тези факти ще имате по-висок риск.

Повечето кредитори в България проверяват макар и бегло каква е кредитната история на лицата. Скорошната история на плащанията на вноски в кредитната история има по-голяма тежест от кандидатстването за кредит. Ако обаче в регистъра има информация, че дадено лице е кандидатствало 3 пъти за последния месец и все му е било отказвано, напълно възможно е това да се отрази лошо и това лице да получи четвърти отказ.

Ако кредитния регистър не съществуваше, най-вероятно кредиторите трябваше да вземат решение на кого да отпуснат кредит и на кого не, спрямо лична преценка. Това сами се досещате, че не е добро решение и не може да бъде адекватен измерител, дали даден човек ще е добър платец или не.

Днес оценката за риска се взема по-справедливо. Фирмите за бързи кредити отпускат кредити и на хора с лошо ЦКР, но завишават лихвите. Това е нормална практика, до някаква степен минимизираща риска при платци, които са били ненадеждни в миналото. Кредитният сектор е намерил начин да бъде справедлив и в същото време да може да бъде добър партньор за своите клиенти. Няма фирма за бързи кредити, която да иска да отпуска финансиране даром и да утежнява финансовата ситуация на своите клиенти, ако тя вече е сложна. Фирмите за бързи кредити имат за цел да бъдат добра опора при нуждата от спешни пари за всички хора. Заради това и техните кредитни продукти са съобразени с аудиторията. Условията им са изгодни и в същото време справедливо оценяващи риска.

Предоставено от: https://microcredit.bg/