Линк-билдинг на нов сайт – как да започнем?

Да сте нов сайт на дигиталния пазар е едновременно привилегия и предизвикателство.

От една страна, вие правите важна стъпка в хода на своето развитие - разгръщате дейността си в среда с мащабни перспективи и иновативни възможности.

От друга страна, вие се изправяте пред сериозно предизвикателство - трябва да придобиете необходимата разпознаваемост и популярност, за да се снабдите с потенциални клиенти и да постигнете желания успех.

SEO оптимизацията е задължителен елемент от дигиталния маркетинг, който има за основна роля да оптимизира вашето онлайн присъствие с цел по-добро класиране на вашия нов сайт. Ключова SEO техника е именно линк-билдингът.

Как правилно да направите линк-билдинг на своя нов сайт?

Умерено количество създадени връзки

Когато сте нов сайт, то е важно да спазвате едно основно правило – не включвайте прекалено много връзки. Противно на повечето очаквания, голямото количество линкове далеч не гарантира по-сигурен успех. Всъщност е точно обратното – прекаленият брой включени връзки може да предизвика обратен ефект и да понижи рейтинга на вашия сайт.

Умереността е ключов параметър, който следва да спазвате в изграждането на успешен линк-билдинг. Стремете се към качеството, а не количеството. По-добрият вариант е да получите няколко обратни връзки от качествени сайтове, отколкото голям брой връзки от сайтове с ниски показатели и съмнителен имидж.

Оптималното решение е да включвате линкове според структурата и обема на съдържанието. Ако искате да внедрите връзка в блог статия, то е важно да съобразите броя на връзките с броя на думите.

Тематично съдържание в нишата на сайта

Ефективният линк-билдинг се крепи на съдържанието. То е определящ фактор за успеха и качеството на създадените връзки, като респективно това носи и предимства за вашия нов сайт. Съдържанието може да бъде от различно естество, като важното е да бъде със SEO насоченост.

Такива типове съдържание са блог статиите, образователни материали, публикации в тематични форуми, информационни емисии, публикации в социалните мрежи и др. Независимо от естеството на текста, то най-значимите качества, които той трябва да притежава, са уникалност, релевантност, стойност и качество.

Съдържанието е ключов елемент от прилагането на всяка успешна SEO оптимизация, затова и всяка приложена обратна връзка следва да бъде съпътствана от достатъчно тематично съдържание. Това ще повиши качеството на линка и ще ангажира аудиторията.

Връзка с авторитетни сайтове

Качествените връзки се генерират от авторитетни сайтове. Това са домейни с добри показатели и класиране в резултатите на търсачките. Те са достоверни, имат оптимален органичен трафик и потенциал да повишат вашата разпознаваемост. Такива могат да бъдат блоговете, тематичните форуми, бюлетини, директории и др.

За да бъдат получените връзки качествени, то има още едно важно правило - степен на релевантност. За да се сдобиете с трафик и потенциални клиенти, то е необходимо да изградите партньорства с релевантни източници. Това означава да се свързвате със сайтове, които са тематични спрямо сферата на вашата дейност и съдържание.

Създаването на партньорство с релевантни и авторитетни сайтове ползи и за двете страни. От едната страна, вие получавате обратна връзка от достоверен източник, което повишава вашия авторитет и имидж пред потребителите. От друга страна, другият сайт получава в замяна качествено и полезно съдържание, с което да ангажира своите посетители.

Да обобщим дотук:

Изработката на нов сайт в дигиталната среда дава значително предимство в развитието на бизнеса.

Въпреки това, позиционирането онлайн е съпътствано от различни предизвикателства, изискващи висока разпознаваемост, популярност и органичен трафик.

Линк-билдингът е водеща SEO тактика за постигане на всеки един от тези елементи. За да изградите работещ линк-билдинг са своя нов сайт, то е важно да се придържате към умерен брой връзки, създаването на релевантно съдържание и свързване с достатъчно авторитетни сайтове, които да ви изградят достоверност.