Процедура при регистрация на фирма

Регистрацията на фирма е процедура, чрез която дадено лице или група лица регистрират фирмата си в държавата, за да може тя да им предостави предимствата на официалния статут.

Процес на учредяване на дружество (юридическо лице)

-Търсене и запазване на име: Запазването на име е стъпка, предшестваща учредяването на дружество. То не е задължително, но се препоръчва, за да се улесни регистрацията на дружеството в регистъра на юридическите лица.

-Изготвяне на устав за учредяване (протокол): Уставът е документ, в който членовете на дружеството изразяват волята си да създадат дружество и в който посочват всички съответни споразумения. Той се състои от меморандума и устава, както и от всички вложки, които могат да бъдат приложени към него.

-Плащане на капитал и активи: Ако желаете да учредите дружество, е необходимо да внесете парична сума или активи (недвижими имоти или движими вещи), които ще бъдат акредитирани с документа, издаден от финансова институция, с регистрацията на прехвърлянето в полза на вашето дружество или дружество, с публичния акт, удостоверяващ това прехвърляне, или с подробния доклад за оценка.

-Изготвяне на публичния акт: След като уставът на дружеството бъде изготвен, е необходимо да го занесете в нотариална кантора, за да го прегледа нотариус и да го превърне в публичен акт. Това ще генерира публичния акт, акта на дружеството или устава за учредяване, който е документът, удостоверяващ, че уставът за учредяване е законен. Този документ трябва да бъде подписан и подпечатан от нотариус и да съдържа подписите на всички участници в дружеството, включително на съпрузите, ако е приложимо.

-Регистрация в публичния регистър: След като получите публичния акт, е необходимо да го занесете за вписване на дружеството в публичния регистър. Тази процедура обикновено се извършва от нотариуса.  Юридическото лице съществува от момента на регистрирането му в публичния регистър.

Предимства на официалния бизнес

1.Ще имате свободата да излагате марката си законно, без проблеми с властите.

2.Ще можете да се развивате и да наемате хора, които получават помощи от държавата.

3.Официалността ви позволява и достъп до банкови заеми.

4.Станете част от търговската екосистема на страната и допринесете за развитието на предприемачи и бизнесмени, които също като вас търсят икономическа и социална стабилност.

Рисковете на неформалността

1.Като неформален бизнес имате ограничен брой клиенти. Много от тях няма да могат да работят с вашия бизнес, защото той не е официален, например държавата.

2.Можете да бъдете санкционирани за неспазване на минималните изисквания на закона.

3.Не разполагате с трудовите придобивки на официалните предприятия, като например застраховка и социално осигуряване.

4.Други фирми могат да използват вашето име и марка, защитени от закона.

5.Нямате достъп до правителствени програми и процедури за сключване на договори.

6.Не можете да бъдете доставчик на държавата или на големи компании, които изискват от доставчиците си да бъдат официални.

 Източник: Актуални новини от bulgaria24.tv